Údržba soukromé, obecní a městské zeleně

Údržba zahrad

Často se zapomíná na faktor času u zahradnického díla, které v průběhu následných desetiletí získává zamyšlenou podobu. Sebelepší projekt nemá žádnou hodnotu bez kvalitní realizace a stejnou měrou bez nerozlučné ,,šité na míru" údržby, skládající se z doprovodné mozaiky prací potřebné k ,,dovedení" zahrady do cíle, nádherné dospělosti. 
Po desetiletích zkušeností se tato důležitost dá jenom potvrdit, neboť je pevným protikladem rozšířeného názoru na věc, kdy  majitel s ledových klidem řekne: ,,To stačí jen vysázet, než to naroste, to já už tu stejně nebudu" a další podobné. Nikde není cítit nebo málokde se zmíní uživatel o dalších generacích, pro které by se měla zahrada ponejvíce koncipovat. V tom, jako by zaznělo, že zahradnické řemeslo slouží k jakémusi uklizení ,,bordelu" či k rozluštění nešťastných představ a vizí, zatažením pro posouzení názorových rozmarů a chaosu, kterými se vlastník prostředí někdy hodlá obklopit, byť jen z výjimečných důvodů nebo i pro zřetel okolí.
  • Zimní údržba před vegetací
  • Celoroční údržba během vegetace
  • Generální úpravy - ,,GO" zanedbaných a starých vásadeb
  • Péče o staré stromy

Stará paní Švestková před údržbou
Stará paní Švestková před údržbou

Co potom takové staré sady s letitými stromy, zanedbané a opuštěné okrasné zahrady a parky, kde právě dávno předtím působila uznávaná ruka zahradníka. To také je údržba, i když spíše ,,GO" neboli generální oprava, ale za cenu zachování zdravých, cenných a funkčních dřevin a keřů, vždyť to je také zhodnocení a navrácení člověku té okrasy, která je vidět pak mnohem rychleji, i třeba jen s malou dosadbou podrostů a založení nových trávníků apod. 

Nová paní Švestková čeká na jaroNová paní Švestková čeká na jaro

200 let stará, ale plodící hrušeň ,,bumbalka
200 let stará, ale plodící hrušeň ,,bumbalka"


Snad s nejstrašnějším způsobem se setkává zahradnická údržba s péčí o staré, duté stromy, nevhodně umístěné či náletové dřeviny, které český našinec vyzbrojený po zuby alespoň od bratra Mountfielda považuje za nekonečný zdroj dřeva a nezastaví se před ničím. 

Česká ,,šikovnost" je známá po celém světě, avšak to co způsobila doba na myšlení lidí v této aktivitě, je ,,jiný stav".

Básník by to nazval:
Co kutil, zahrádkář, to pilný mravenec, 
co Čech, to silný dřevorubec,
hlavně hodně a zadarmo, platiti vůbec.

I nad tím vším musí vlát vlajka našeho řemesla. 

Teď o životě zahrad, které někdo vytvořil svým ,,rukopisem" a jsou v té kategorii originální či trofejní. Tam je ideální, když údržbu provádí ten člověk, ale může být i někdo jiný, jenž umí přečíst uložený záměr a myšlenky v té živé podobě. Je opravdu náramné starat se o tyto ,,trofeje", ale s přibývajícím množstvím děl v životní praxi řada roste, a tak nejdůležitější je vždy stihnout právě v té - na sezónu startovací údržbě - všechny potřebné detaily až do ustálení celku. 

Celosezónní údržby jsou dnes už zcela běžné a tvoří jakousi záruku, že majitel neinvestoval zbytečně a už si může plně užívat právě té funkce zahrady, té oboustranné souhry při zakládání a nejvíce klidu ze života. 
Trofejní třetina kmene dubu čtyři sta let starého a pouhých 11 tun netto Trofejní třetina kmene dubu čtyři sta let starého a pouhých 11 tun netto  
Trofejní třetina kmene dubu čtyři sta let starého a pouhých 11 tun netto
 Více jak stoletá babylonská vrba, v které se dá i ,,bydlet  Více jak stoletá babylonská vrba, v které se dá i ,,bydlet
Více jak stoletá babylonská vrba, v které se dá i ,,bydlet"
 ,,Jsem červený buk, je mi sto padesát a nikdo mě nevyvrátí!
,,Jsem červený buk, je mi sto padesát a nikdo mě nevyvrátí!"

Ze třicetimetrového jasanu se stal ,,mazlíček
Ze třicetimetrového jasanu se stal ,,mazlíček" 

 

Tvarování solitérních rostlin, redukční tvarování zanedbaných solitérních skupin dle druhu

Tvarování a regenerace živých plotů a stěn všech druhů

Jalovce


Poslední živá památka běžně rozšířených jalovců obecných ve volné krajině, kde byly zničeny nařízeným pastevectvím a přednostním zakládáním lesů. Tímto jedincům je víc jak sto let a jsou po generální úpravě, tzn. rozevření kosterních větví, odstranění odumřelého jehličí, snížení o 3 metry a zatvarování do původní podoby.Mají nevyčíslitelnou hodnotu, a i ostatní, které si člověk přinesl z přírody, stojí za to je zachránit.

20 let stará živá stěna z bobkovišní 20 let stará živá stěna z bobkovišní
20 let stará živá stěna z bobkovišní

20 let stará živá stěna z bobkovišní
Victoria!

Ani kilogram barvy nebyl zapotřebí
Ani kilogram barvy nebyl zapotřebí

Živý plot z dřišťálu čeká na ,,lazebníka
Živý plot z dřišťálu čeká na ,,lazebníka"

,,Střihoruký Edvard
,,Střihoruký Edvard" už odešel

Rizikové kácení

I s proudem to jde, ale pozor na střechy!
I s proudem to jde, ale pozor na střechy!

 Nic neroste do nebe
Nic neroste do nebe

 Ať žije město!
Ať žije město!

 Hlavně nic nerozbít
Hlavně nic nerozbít

 Špalíček po špalíčku a je hotovo

 Generální úprava smrkové stěny po zanedbání v zatáčce
Generální úprava smrkové stěny po zanedbání v zatáčce

 Podzimní japonská sasanka varuje všechny před zimou
Podzimní japonská sasanka varuje všechny před zimou

Zimní krása a klid 
Zimní krása a klid 

 Místo pro odpočinek odpočívá až v zimě

 Slaměná armáda proti mrazu
Slaměná armáda proti mrazu

  Kamenné království v hlubokém spánku
Kamenné království v hlubokém spánku

 Jabloňová paní v zimním spaní
Jabloňová paní v zimním spaní
Se zimou nejsou žádné špásy, i když se to umí  


Závěrem

Nesmí být těžší a těžší pro nás, jak budeme stále pod vlivem měnící se společnosti hledajíce sami po shodě s někým schopni, nadále udržet představu, čím se chceme na míru obklopit. Pro uklidnění z té mašinérie, pro nějaké slušné východisko - kde platí právo na soukromí nevykoupené jenom balíkem peněz, ale kde také platí život, láska a klid. 

Pak zde funguje důvěra a úcta ke všemu, přestože i ten, co vám to tvořil, byl cizí člověk.