Realizace zahrad

Co je to zahrada - co úvodem

Nezdá se mi vždy dobré používat již citované výpovědi o čemsi, spíše se držím vlastního podání podle svých postupů a zkušeností, co mám z výsledků práce a krásy zahrad podloženo. 
U tohoto širokého sortimentu prací chci předem říci, že je na těchto stránkách nebudu zásadněji rozpitvávat do podrobna, kvůli obsáhlosti detailů, poněvadž je lepší o nich komunikovat na místě. Také tento přehled není jen líbivý přednes poutavých obrázků, jak lacině získat zákazníka, kde je v "byznysmašinérii" a marastu číslem jedna, ale výzvou k úctě řemesla a zamyšlením se, jak to ve světě lidských hodnot bude.

Co je to zahrada, někdo řekne vlastní vize, někdo řekne bezúdržbovost, někdo v jednoduchosti je krása, jiný dělá nástavby na nástavby a plete si účel rostlin s vlastnostmi materiálů ze stavebnin, vynořují se architektonicky-matematické vize toho trendu, co prý má přijít, avantgardní kombinace útěků z reality, proměňující vše nakonec v nudu, dramatické vstupy přecpané davy soliterních krasavců zastiňujících však jeden druhého, kde zbývají jen oči pro pláč, ne pro krásu. Nadšeně hledající kolemjdoucí našinec, plný touhy po harmonii pak už jen zvolá zklamaně ,,To už i laik se diví a fachman žasne!"
To je průřez tím, čím se obklopujeme a není složité najít příčinu - je to jen laciná vize s nedodělanou myšlenkou. 

Zahradní království by mělo barevně, tvarově, co nejdélekrát v roce být v roce pořád pastvou pro oči, kde vás pohltí její sexuální napětí či uklidní kombinací vyladěnou harmonií v proměnách, posílí energií z nesmrtelnosti pohledů. 

Stvoření zahrady by v dnešní době mělo být opřeno co nejvíce o využitelné podmínky z prostředí na konkrétních parcelách majitelů, které se nabízejí a v doprovodu efektivity k uspokojujícímu vzniku.
Projekt zahrady z reálu či z papíru není přece pokus o trefení se do peněženky zákazníka nebo do omezené částky financí. Také není žádná "vostuda" pro vlastníka dělat zahradu po časových úsecích dle možnosti osobního rozpočtu, ale je to "vražda" od majitele, nechat si dělat každou část někým jiným. Vše přijde vniveč, málokdo to tady umí, aby navázal na již funkční hodnoty každé části díla. 


Výsadba stromů, keřů a rostlin všech druhů a velikostí

Zahrada

Při výsadbách používáme dostupný sortiment stromů, keřů a rostlin, které po zhodnocení prostředí připadají v úvahu, množství a jejich velikostní dekorace se připraví předem dle rozsahu projektu v zásobní zahradě nebo k závislosti na období vegetace. 

Rostliny z užšího sortimentu pro specifické použití proto potřebují delší časový prostor pro zajištění před realizací vzhledem k dostupnosti na trhu. O to více takzvané "rostliny šité na míru" vykazující danou okrasnou hodnotu pro úzce specifické prostředí, kde vyřeší požadovanou potřebu.


Presazovani Presazovani

Proto používáme pro založení kostry zahrady vzrostlejší jedince stromů, či vzrostlejší sestavy keřů a trvalek, které jsou dodávány ve víceobjemových kontejnerech, neboť jejich kořenové systémy pro zdárné ujmutí v daném prostředí zajišťují nulový úhyn. Toto je prověřená záruka z profesionálního postupu používání materiálů s nepoškozenými kořenovými systémy a vede k zaručené efektivitě práce.

Výsadba nadměrných stromů

Nadmerne stromy Tato skutečnost také přináší zákazníkovi okamžitý průnik do představy o tom, na čem se se zahradníkem shodne, neboť není možné si tento obraz představit při použití malých rostlin. 

Přináší kontakt s budoucí estetikou zamýšleného postupu o to dřív, v jakých velikostech jsou rostliny použity a sestaveny ve smyšlené kombinace ještě za vlastního života majitele. 

V dnešní době tento trend díky profesionálním firmám, které produkují takzvané "stromy na míru", je zcela běžný, odpovídající je tomu stav objemu nákladů pro jejich zajištění. 

 

Přesazování vzrostlých stromů a keřů

Presazovani Presazovani
Realizace71 Realizace8
Re9 Re10
Re11 Re12
 

 Trávníkové plochy, koberce, výsevy - výměna půd a terénní zpracování

Kompletní péče o trávníky

Co pro toto obsáhlé téma vyzdvihnout co naopak, jestli úhledně uklizené prostory intravelánu obcí a měst ještě tu a tam s ukázkou posledních článků živé přírody k nim patřící či smaragdově lesklé, hoblované tabule s přehlídkou nadvlády hysterie člověka a techniky, do puntíku "mrtvé".

Bez "zelené" to prostě nejde, je největším pojidlem všech druhů prostředí odjakživa, ve vyváženém poměru s okolními prvky pak teprve člověk docení opravdový význam tohoto živého rozměru. Cítíme díky ní kontakt s naší zemí, bezpečnost prostoru a klid soukromí, neochvějnost hranic, opačně pak nekonečnost zelených dálav na obzoru. Jen si správně vybrat, pro klid člověka, kterého denně sráží k zemi již nastavený způsob žití na úkor jeden druhého, když až vleže beze spěchu si uvědomí význam všeho okolo něj. Ten klid všech matek, když s pohledem z kuchyně sleduje bezstarostnost dětí batolících se u pískoviště, jak dovádějí okolo živého plotu, atmosféru ozdobeného vánočního stromku na okraji bílé linie, nekončící radost v letním vedru u bazénu, kde vzduch víří kapky vody místo bodavého hmyzu. To všechno umí trávník, je společník domova, jen si to neplést s tím, jak se i mimo soukromí s ním zachází, jak se má zrodit a jak má sloužit. Nejvíce je zelený koberec zavlečen do urbanistiky krajiny, kde se stává největší živou záplatou a záchranou před smrtící fragmentací našeho životního prostředí hlavně v Evropě, leč i přes přísné normy a dohledy, jak jej citlivě zvolit a zhodnotit, pak je znovu ale drancován armádou komerční žací techniky v rukou neúnavných partyzánů a "sekáčů fajnovejch" ve dne i v noci. Tato neústupná údržba sestavená z chatrných rozpočtů z oken úřednických kanceláří a firem ve strachu před pokutami za odpovědnou "hygienu krajiny" vede k mrtvému obrazu, kam se člověk podívá, ach jo. No a co příroda, náš původ, to je snad minulost, vitamíny ve formě dotací ještě více sterilizují biodiverzitu druhů v původním domově. Ještě vše můžeme omluvit, ale důvodný výsledek jsou jen doprovázející obrázky o tom, co bylo, útržky zážitků ze života, co jsme chtěli. Snad jen odvážní konipasi, čermáčci, straky a ruské vlaštovky neboli havrani sbírajíc guano psí a úpadek lidský jsou jen poslední ukázkou života na těchto zelených pláních. Vždycky bude příroda silnější než depresivní národ, jež je schopen za cenu poplatku, za cosi, za pohodlnost, vše zničit, protože nikdy nepůjde s vlastní kůží na trh. 


Trav1 Trav2
Trav3 Trav4 Trav5

Trávníkové plochy jsou vlastním oborem v oboru, o historii a vývoji jejich významu je toho mnoho napsáno, pro praxi využíváno. Proto je důležité při jejich vzniku dodržovat zásadní pravidla. Ukázkou jejich kondice není jen voda a světlo ale také půda. Ta je základní energetický zdroj života pro trávníky, proto nesmí docházet k jejímu zničení v původním profilu na parcelách, skladování či znovupoužití. Trav6
trav
Trávníky bez kapilární funkce půdy hynou, druhotně se mění složení až zcela zanikají, i kdyby byly sebelepším kobercem v okamžiku položení. Příprava vzniku nesmí podléhat polovičatým návrhům z laického světa plného laciností a hobbystických demagogií, stejně tak ani účelovým stavebním postupům, které jsou největšími ,,zločinci" životaschopnosti trávníků, ,,efektivní" pohodlné přípravě těžkou technikou, opakovanému utužování, nahrazením kvalitní půdy ,,mrtvinou", kterou stačili rozkrást do doby předání terénních úprav, atd.

Toto musí zahradník umět rozeznat, přesvědčit se o tom, poněvadž za nově vzniklou trávníkovou kulturu ručí. Při dodržení těchto kritérií se nám tím snižuje následná údržba, protože kvalita založených ploch výkonnostně ani zdravotně nekolísá, obzvláště na extrémně zatěžovaných místech.
V dnešní době běžně používané automatické závlahy stejně nezastanou správnou funkci půdy při jejím poškození, jelikož během roku v určitých fázích nám ukážou kolísání těchto kvalit trávníků (zimní období, výplach živin do spodních vrstev, napadení chorobami). 

Pro volbu trávníkových koberců máme vždy spoustu důvodů, ale až po vzájemné dohodě s majiteli či z časového omezení pro dokončení vyhovíme dané potřebě jejich užití. V tom jsou vítané, poněvadž v časové náročnosti náramně dobře doplňují přímé výsevy, které potřebují delší období k zesílení před plnou zátěží. Ze zkušenosti nejvíce doporučuji a zhodnotí se nejlépe jako technický finální doplněk prostředí okolo bazénů. V období před prázdninami či v létě, kdy se setkáváme se zpožděním výstaveb bazénů jsou koberce vynikající volbou, neboť po položení je možno hned plochy užívat a nedojde k jejich zničení a hlavně znečištění vody, obzvláště užíváním více dětmi najednou v nejteplejších dnech koupacího období. 

Trav9

 Trav8
Závěrem pro oba způsoby zatravňování bych rád řekl, že spoustu dalších specifických detailů ohledně  výživy, údržby, složení druhů a jejich volby řeším u zákazníka či v místě použití.

Trav10

Trav11 

Trávníkové vegetační prvky 

Silně zatěžované trávníkové cesty a plochy pro těžkou techniku

Plocha po výsevu trávníku pro těžké zatížení

Plocha po výsevu trávníku pro těžké zatížení

V pozadí již funkčníV pozadí již funkční

Zelené střechy, střešní zahrady

Str1 Str2
Str3

Str4

Bezkonkurenční kavyl

Zakládání květnatých luk

Rozkvetlé louky u nás

Toto téma se věnuje problematice zakládání, údržby luk a jiných druhově bohatých porostů přírodních rostlin - bylin. Zkušeností z významem a pěstováním přibývá každým rokem i informace o vývoji v tomto novém směru, které vzniklo na spojnici klasického zemědělství a zahradnictví, ochrany přírody a krajinného plánování.

I česká hymna opěvuje krásnu lučin. Pestrobarevná rozkvetlá louka je, nebo spíše byla význačným prvkem, naší krajiny. Jako dědictví mnoha generací hospodářů, kteří svou práci proměňovali na užitečnou krásu luk s úžasným citem pro přírodní rovnováhu a odpovědností k potomkům. Každá dochovaná rozkvetlá louka je dnes skutečným pokladem - ve své neopakovatelnosti jedinečná jako každý z nás. Nenajdeme dvě opravdu stejné louky, protože každá byla utvářena mnoha rozličnými vlivy, dokonale se přizpůsobujíc rozmarům přírody, rozmanitosti krajin, půdy a vody. Současnou činností v našem okolí dochází k zanedbání významu, jejich zranitelnost člověk využívá souběžně s účelem civilizace, závěrem je jiné společenství vegetace. Mizí originál, jehož hodnota je v penězích nevyčíslitelná, a který budoucí generace hladovějící po dokonalé harmonii života nebudou moci přirozeně prožívat. To by stačilo "od stolu" a pojďme tedy k "činu". I když byl člověk pevně spjat s přírodou a přímo na ní závisel svojí obživou, přesto ji neničil a poznával ji s pokorou a láskou, něco za něco, vždy viděl co přijde. Je na nás to zvláště "špatné", že máme dnes zcela jiné technické a ekonomické možnosti než oni, a však nejsme schopni tomu zabránit, natož uchovat jej.Chceme-li mít krajinu krásnou a malebnou, musíme se pomalu do ní vracet, každý přinést něco zase "ze svého". Vždyť jak krásně by se rozkvetlými lučními květinami oživila spousta prostranství ve městech i na vesnicích, za rozmanitými pugéty květů plné vůni a barev vrací se celé světy hmyzu a motýlů, ptačí zpěv a přirozený pohyb všeho živého.

Lou1 Lou2
 Lou3  Lou4  Lou5  Lou6
 Lou7  Lou8   Lou9
 Lou10  Lou11
Lou12
Jak trávník, tak i louka mají v zahradě své oprávnění. Tam, kde je mít zapotřebí prostor k pohybu a místo na hraní, musí být trávník. Louka žádný fotbal nepřežije, aniž by utrpěla škodu. Podíváme-li se na biologické složení obou, jde o monokulturní trávník náročný na péči a vedle toho louka plná rozmanitosti druhů a forem, prostě na jaře vypadá louka úplně jinak nežli na podzim. Tak také vypadá potřeba, jak se o ni starat a na jakém místě. 
Pořídit si louky plné květů už dnes není úplně složité, nevzniknou také samy od sebe, ale platí tu přímá úměra čím chudší, tím krásnější. Je to zase o té půdě, právě o chudé, na ní rostliny ukážou, co umí. Živné půdy z babiččiny zahrádky necháme pro trvalky, cibuloviny, plodící a kvetoucí dřeviny, uložíme je do trávníků, no a tam, kde cítíme přednést si kus přírody, využijeme nabídky svého prostoru v podmáčeným, přesychajících či zastíněných místech k přirozenému vzniku tohoto přírodního divadla. Pro všechna tato "divadélka" máme už dnes veškeré umělecké zastoupení v kombinaci semen potřebných druhů květin, no a tak stačí si jen vybrat, zda zámecká, kopretinová či horská louka, neúnavná suchá stráňka nebo elegantní české květnice propojené sešlapaným zeleným chodníčkem a pěšinou. 
To je poslední a jediná šance, jak si přes moderní bariéry technického světa přivést a uchovat doma byť malé, ale funkční částí přírody, protože to není jenom o paletě barev a tvarů, nýbrž o ještěrkách, motýlech, mravencích, kobylkách, broucích, po hejna ptáků shánějících v tom ráji také něco pro sebe, protože vše živé si zase najde živé.
I když jsme páni tvorstva, může se stát, že tu jednou zůstaneme smutní a sami. 

Lou14

Prostorová proměna - zahrada, trávník a vysetá květnatá louka v seči

Lou13

V pozadí originál devětsilová louka s přechodem na českou květnici s horskou loukou

Použití pnoucích rostlin ve výsadbách a pro stavební prvky

Pn1

Pn2 Pn3

Ukázka z obrovské škály pnoucích rostlin, které používáme v druzích a kultivarech, a protože jde o dřeviny kvetoucí, jsou náročné opět na živiny a správný výběr polohy, tudíž je vidět na fotografiích výsledek péče a údržby v neopakovatelné kráse a v místech, kde se jim nejvíc daří. 
To je  rozhodující při prvopočáteční výsadbě s vizí do budoucna o tom, jak rostliny budou vypadat, co od nich žádáme a co oni nám na oplátku splní. 
Údžbově jsou vždy kvetoucí pnoucí rostliny náročnější, ostatní jak stálezelené či v původních formách upravujeme spíše v předjarních údržbách.

Pn4

Pn6
Pn5

 

Pn7 Pn8

Výsadba živých plotů a stěn všech druhů, založení tvaru 

Pl2
Pl1 Pl3

 

 

Pl4Pl5

Volby plotů jako takových samozřejmě řešíme s majitelem. Však vždycky dáváme šanci plotům živým, protože jejichž momentální funkci můžeme ihned předvést, ať už z potřeb ohraničení pozemků, průniku či úniku zvířectva, estetického doprovodu výsadeb či nutného vytvoření mikroklima - např. u bazénů, odpočívadel, přetnutí průvanových zón, jakožto i hluk a prach z různě frekventovaných komunikacích. Někdy slouží živý plot i k rozřešení vyhrocených sousedských vztahů, proto má být hlavně zhodnocen pro generace.  

Pl6

Pl7Při volbě druhu vždy rozhodují půdní, světelné a dosažitelné vodní podmínky pro rostliny, v opačném případě používáme kapkovou závlahu. Zda volit kvetoucí či stálezelené nemusí být vždy podmíněné polohou, spíše jde o nejdůležitější význam v daném prostředí použitých rostlin. 

Pl8V dnešní době není takřka problém stavět tyto ploty rovnou "na míru" či k okamžité funkčnosti, protože nabídka vzrostlejšího materiálu je vcelku reálná. Vše se však musí předem naplánovat, neboť jde také o finanční záležitost, avšak s porovnáním údržby stavebních plotů v budoucích letech a jejich životnosti je v podstatě živý plot nesmrtelný. To je rozhodující při výběru druhu v budoucnu pro možnou redukci tvaru či celých rostlin. Tomu já říkám v dnešní drahé době "správně uložené peníze" pro další generace. 

Pl9 Pl10 Pl11
Pl12 Pl13 Pl14

Pl15

V menších a malých zahradách samozřejmě volíme takové druhy pro využití, jimiž daný požadavek splňují. Stálezelené listnáče, kvetoucí obruby z mini-keříků, liniové výsadby před nevzhledné domy a zdi, druhy zpevňující terén v požadovaných tvarech atd. 

Nad tím vším nemůže zůstat pozadu jejich údržba, která když je správně zvolená nebo jednorázově nutná v průběhu každé vegetace, přináší letitý efekt a potřebnou funkci, aniž by trpěly zvolené rostliny či estetika, což laická veřejnost nejvíce způsobuje.