Práce s vodou

Vodní prvky: jezera, rybníky, potoky, vodopády, prameny

Tento dnes samostatný oddíl v zahradničině má své uplatnění v nepřeberné nabídce variant, ze kterých je možno volit. Obdélníkové, kulaté, oválné, přírodně vypadající, romantické či renesanční vodní zahrady, hodící se do malých či velkých prostorů až po krajinářské rozměry. Přiložené fotografie některých funkčních děl nejlépe doplňují, co lze slovem obtížně vyjádřit. Při možnosti použití vodních prvků se dozvíme, k čemu se musí přihlížet při navrhování a zakládání, a o co se musíme starat při jejím udržování.
 
Pro člověka ten odjakživa neodmyslitelný a přitahující pohled na hladiny a pocit osvěžení při pohledu na valící se proudy,  jenom potvrzuje, proč se lidé vodou obklopují od pradávna a cítí z ní svůj zrod. V mnoha kulturách se proto voda považuje právě za zdroj života. 
Voda poskytuje nádherný a klidný pohled ze zrcadlení, které zahradu zvětšuje, ale zároveň spolu se zelenými plochami trávy a rostlin tvoří velmi cenný spojovací prvek, přínáší pocit dokonalosti, do kterého ještě probleskuje modř oblohy a běloba mraků. 
Zahrady vždy nejsou velké a pokud jde o vodní prvky, není možné všude použít velké a všechny tvary jako v krajině, a proto tady platí, dvojnásob citu a vyvážení při volbě od pramenu, potoku s vodopádem až po ten "brčálníček". 
Pro získání úplného efektu v malých zahradách s evidentními hranicemi je potřebný dojem větší prostorové hloubky, vysázením rostlin u vody a použití vhodného doplňku v pozadí pak oko vše zvládne.
 
Vodní plocha je nepředstavitelná a nemožná bez dalších rostlin, přičemž některé druhy se hodí lépe k vodě, jiné na přechodové partie, bažiny či souše. V přehlídce druhů se zde nebudeme pouštět do jednotlivého porovnávání, to vždy na místě s danou problematikou výběru a účelu.
 

Celkové závlahové systémy pro jednotlivé typy zpracování

Čištění a opravy studní

  v   jezirko 
 jezirko  jezirko
voda    voda Vo8   
Nejvíce přirozenosti poskytují originální říční valouny a štěrkové směsi    

Zásobní jímky pro dešťovou, spodní a užitkovou vodu

Nutnost vody či ne, to nám určí způsob zpracování zahrady, avšak nemáme-li aspoň malý zdroj k mání. Využijme ho, než jej nechat volně odtékat! U domu by měl být vždy při ruce zdroj pro umytí, spláchnutí nebo zalití rostlin aspoň v nouzi. Tedy zdroj může být různý: studená pramenitá a drahá voda, nepitná, ale použitelná ze studní, podpovrchová s odvodňovacích systémů, průsaková z nedalekých vodotečí, atd. S nejvzácnější ze všech, dešťovou vodou, s tou se zachází pořád nejhůře. 
Zjara kvetoucí chráněná vachta trojlistá

 Zjara kvetoucí chráněná vachta trojlistá

Moderní stavařina dala za posledních 20 let o sobě, jaksepatří vědět se vším všudy, nadále však není s to schopná běžně projektovat a vysvětlit účel nutností nádrží na vodu, obzvlášť v místech, kde je už voda velkou vzácností a drahou záležitostí. 
Ohyzdně vykukující chrliče dešťovky do pangejtů či sousedům skrytě vsakovací šachtou hlavně od domu pryč, to prý je předpis, místo snažení vysvětlit, že i ta investice ve formě uložení peněz "do země" se vyplatí v budoucnu majiteli.
Zahradník je však za tuto shodu s majitelem vděčný, protože ví, co voda pro zahradu znamená. Ať už zvolí spolu malou či velkou nádrž, ale aspoň nějakou, neboť polohy lokalit a dlouhodobá suchá období jsou nevyzpytatelná, a tudíž pocit dobré zásoby vody člověka uklidní.
To, že prověří i funkci zahrady, je vždy evidentní, obzvlášť při založení lajdáckým způsobem. Potom už dojde jen ke znehodnocení práce a peněz majitele. 
 
 Zásobní nádrže nemusí být podmínkou pro volbu automatických závlah, protože správně založené zahrady rostou i bez závlah, však pro kvalitní trávník je volíme dost často, neboť nám to vrátí ve formě své kvality při užívání. Opět nebudu rozebírat podrobnosti o detailech technologií či nákladů na ně, vše se vždy liší, vše s majiteli na místě.
Pořád však je důležité mít na mysli, co se nám nabízí nejlépe a co nutně teď a co potom vzhledem k postupu práce při závěru tvorby zahrady, neboť i někdy musíme doslova "vycouvat" z pozemku pouze jedinou cestou. No a tím i nezapomenout na poslední možná místa právě pro technické dílo jako jímky na vodu jsou. To znamená bývalé žumpy, septiky, které ztratily funkci, místa pro zadláždění parkovišti, dokonce je možné z nedostatku prostoru ukrýt jímky pod garáže, terasy, do násypů svahů, i za cenu přespádování směru odtoku ve žlabech, pokud nám to ještě vlastní propojení jednotlivých svodů do jímky v terénu okolo domu dovolí. 
 
Prostě voda bude dražší a dražší.

Jímka

Jímka na 12 m3 vody uložena pod kamennou dlažbu před garáží

 Jímka

Bývalý septik 20 m3

 Jímka

První díl stropu s otevřeným vstupem pro obsluhu čerpadla a údržbu

 Jímka

 Jímka

Oba díly dělané na zakázku armované

 
 Jezero  Jezero

 Jezero

 Jezero

Pramen s potokem v květnu

 Modráska  Modráska
Jezero  

Obloukovy-vodopad

Obloukový vodopád

 Bašta

Pohled z prameniště přes potok až k rybářské baště

 Brcalnicek

Brčálníček a babiččina zídka

 Jezero

Letní království bez komentáře