Návrh zpracování

Návrh1Pro nás z bohatosti zkušeností vyplývá, že náhledy na jednotlivé postupy či finanční rozpočty se vždy dle názoru můžou měnit. Proto je zásadní všechny tyto problematiky "rozpitvat" z úhlu pohledu, protože postup společně se zákazníkem v souladu už společných informací vnáší potřebný klid a důvěru, na kterých je bez pochyb všechno založeno.


Ze zkušenosti a příkladů jiných zákazníků versus dodavatel/zhotovitel je všude okolo nás spoustu případů, které dokazují, jak někdy je řemeslo bráno na lehkou váhu - dokazuje opět zákazníkům jen mrhání jejich vlastními penězi a prací na jejich úkor, potažmo i na úkor profesionality řemesla.


navrh
navrh